Příručka

Co je disponibilní zůstatek a co vše se do něj počítá

Co je disponibilní zůstatek

Disponibilní zůstatek, nazývaný také aktuální použitelný zůstatek, jsou peníze, které můžete na svém účtu momentálně použít. Jde o částku, která je již snížena o nezaúčtované platby kartou nebo výběry z bankomatu, a navýšena o případný povolený debet účtu nebo kontokorent (tedy možnost jít se zůstatkem účtu do minusu).

Rozdíl mezi účetním a disponibilním zůstatkem a běžným zůstatkem

Běžný zůstatek se aktualizuje jednou denně po nočním zpracování plateb. V běžném zůstatku tak nejsou vidět například výběry z bankomatu nebo platby kartou, které se zaúčtují až v noci. Oproti tomu disponibilní (použitelný) zůstatek se aktualizuje i o tyto nezaúčtované platby nebo výběry, takže spíše reflektuje, jak na tom s penězi jsme a kolik reálně můžeme použít.

Význam slova disponibilní

Disponibilní znamená použitelný nebo schopný k užití. Proto se také disponibilnímu zůstatku říká příjemnějším použitelný zůstatek, což znamená ve výsledku úplně to samé, ale jde o český název, kterému budeme spíše rozumět.

Podobné články

Back to top button