Příručka

Predátorské půjčování: Nenalétněte podvodným poskytovatelům půjček

Čím dál více se rozšiřuje nepoctivé jednání bezohledných věřitelů, kteří používají klamavé praktiky, aby tak s dlužníky sjednali půjčku za nevýhodných podmínek. Řeč je o predátorském půjčování. O co přesně se jedná a jak nekalým praktikám predátorského půjčování nenaletět?

Co je to predátorské půjčování?

Predátorské půjčování či rovněž úvěrování (z anglického Predatory Lending) označuje nepoctivé jednání při sjednávání půjček nebo při jejich následném splácení. Poskytovatelé půjček (tzv. predátoři) používají nekalé, klamavé nebo podvodné praktiky k nalákání dlužníků, obvykle těch, kteří nejvíce potřebují hotovost, aby si od nich vzali půjčku – a to na různé účely, ať už se jedná o bydlení, auto nebo běžné výdaje.

Ze strany bezohledných poskytovatelů půjček se tedy jedná o praktiky, které často bývají:

 • pro dlužníka nevýhodné,
 • netransparentní,
 • neetické,
 • nebo dokonce nezákonné.

Jako výsledek takových praktik dlužník sice snadno získá půjčku, nicméně za podmínek, které pro něj jsou naprosto nevýhodné a on část skončí s tak vysokými úroky nebo nepřiměřenými poplatky, že půjčku několikrát přeplatí, než ji splatí.

Třebaže se nejběžnější predátorské půjčky soustředí převážně na hypotéky, existuje mnoho dalších oblastí, ve kterých se tato nekalá praxe bezohledných poskytovatelů půjček může objevit, včetně půjček na auto, půjček poskytovaných před vyplacením výplaty, půjček bez daňového přiznání apod.

Poznámka: Samozřejmě to neznamená, že jsou všichni poskytovatelé tohoto typu půjček predátoři. Na trhu narazíte na mnoho legitimních úvěrových společností, které takové půjčky nabízejí. Nicméně na trhu rovněž existuje mnoho bezohledných jednotlivců a podniků, které se živí „navrtáváním“ zoufalých dlužníků do nevýhodných podmínek smluvené půjčky.

Jaké jsou nekalé praktiky predátorského půjčování?

Bezohlední poskytovatelé půjček používají různé taktiky, aby oklamali své oběti a připravili je o peníze.

Podvodné schémata nekalých poskytovatelů půjček se točí kolem těchto hlavních bodů:

 • poskytování půjček na základě aktiv dlužníka spíše než jeho schopnosti splácet půjčku;
 • lákání dlužníků k refinancování půjček za účelem vybírání zbytečných poplatků a zatajování dlužníkovi určité podmínky půjčky.

Níže naleznete některé konkrétní typy predátorských praktik:

 • Překlenovací úvěr: Tento typ je specifický pro hypoteční úvěry a dochází k němu, když věřitel poskytuje úvěr výměnou za refinancování hypotéky. Zatímco majitel domu obdrží počáteční hotovost, částka je v nepoměru ve srovnání s celkovými penězi, které dlužník nakonec zaplatí v nákladech na refinancování, poplatcích za uzavření a dalších poplatcích věřitele. O těchto věřitelích je také známo, že se opakovaně zaměřují na stejnou osobu, které tvrdí, že může refinancovat kdykoli, když potřebuje rychlý příliv hotovosti.
 • Nadměrné poplatky: Jedná se o nadměrné a skryté poplatky, které jsou připisovány k novému úvěru nebo půjčce, které jsou refinancovány.

Tip: Jak poznat příliš vysoký poplatek? Cokoli, co je na poplatcích vyšší než 1 procento z celkového úvěru, je obvykle považováno za nadměrné.

 • Extra položky: Jedná se o případy, kdy jsou do půjčky přidány náklady na položky, které dlužník nutně nepotřebuje, jako jsou pojišťovací služby.
 • Zbavení kapitálu (Equity stripping): Tato nekalá praktika, známá také jako equity skimming, je rovněž specifická pro hypoteční půjčky. Věřitel se obrátí na majitele domu, kterému hrozí exekuce, a nabídne mu, že od něj dům odkoupí a poté mu umožní jeho zpětný pronájem. To odebere dlužníkovi veškerý kapitál domu a vystavuje ho nebezpečí, že bude vystěhován, kdykoli to věřitel uzná za vhodné, bez ohledu na to, zda je půjčka splácena, či nikoliv.
 • Balónové splátky: Predátorští poskytovatelé půjček lákají dlužníky na nízké měsíční splátky, ale na konci půjčky a v době, kdy většina dlužníků věří, že jsou osvobozeni od dluhů, přistoupí na vysokou jednorázovou platbu, kterou si většina dlužníků nikdy nemůže dovolit.
 • Sankce za předčasné splacení: Je známo, že predátorští věřitelé skrývají v podmínkách půjčky určité doložky, které nutí dlužníky zaplatit pokutu, pokud půjčku splatí předčasně.
 • Návnada: K tomu nekalému jednání dochází, když se dohodnuté podmínky půjčky změní ve prospěch věřitele, jakmile nastane čas skutečně podepsat dokumenty o půjčce.

Jak se vyvarovat predátorským půjčkám?

Potřebujete půjčku? Na tom není nic zvláštního – ostatně nejste jediní, kdo si od věřitelů půjčuje peníze a jde o rychlý způsob, jak získat peníze. Nicméně než podepíšete jakoukoliv smlouvu, měli byste se zaměřit na dodržení určitých standardů a neuzavírat první půjčku, která se vám namane.

Existuje mnoho věcí, které by ti, kteří potřebují půjčku, měli hledat u věřitele, než přistoupí k transakci. Za prvé, spotřebitelé by měli porovnávat nabídkyklást otázky.

Před sjednáním půjčky si zmapujte trh poskytovatelů půjček a vybírejte jen z těch ověřených a renomovaných. Jako dlužníci musíte projít konkurencí, porovnávat podmínky a ptát se na podmínky, než se rozhodnete, která půjčka je pro vás nejlepší.

U menších krátkodobých půjček to není zase tak podstatné a ušetřených pár stovek možná nestojí za hodiny a hodiny času, které do průzkumu vložíte. U hypoték je potřeba počítat s jakoukoliv výhodou pro vás. Každá desetinka procenta úroků znamená obrovský rozdíl v tom, kolik ve skutečnosti na půjčku přeplatíte, takže u těch se nějaký čas opravdu vyplatí věnovat.

Pokud se vám podmínky půjčky zdají matoucí, měli byste říct věřitelům, že potřebujete více času na přezkoumání dokumentů a nechat je zkontrolovat právníkem, kterému důvěřujete. Kromě toho byste nikdy neměli přijímat půjčku s vyššími než běžnými úrokovými sazbami nebo s těmi, které zahrnují jednorázové balonové splátky.

Rovněž byste nikdy neměli podepisovat prázdný dokument nebo se nenechat věřitelem přemluvit k falšování jakýchkoli informací na dokumentech o půjčce. Všechny výše uvedené jsou důvodem k obavám a jasným znamením, že věřitel nehledí na nejlepší zájem dlužníka.

Níže naleznete stručně shrnuté body toho, čeho byste se měli vyvarovat, abyste se vyhnuli nekalým praktikám predátorských věřitelů:

 • Udělejte si průzkum poskytovatelů půjček.
 • Srovnejte jednotlivé dostupné nabídky na trhu.
 • Pozornost věnujte jen takovým nabídkám, které mají transparentní podmínky.
 • Pokud vám podmínky připadají matoucí nebo nejasné, vylučte takového věřitele z podmínek.
 • Smlouvu si vždy řádně prostudujte a v ideálním případě konzultujte s právníkem.
 • Nikdy nepodepisujte prázdný dokument.
 • Nenechte se věřitelem přemluvit k ničemu, co je vám nepříjemné, nebo co je nelegální (uvádění nepravdivých informací apod.).

Zákony regulující predátorské půjčování v České republice

Predátorské půjčování lidem, kteří jsou často zoufalí v důsledku finanční tísně, je často vnímáno jako synonymum k lichvě. Jedná se o peněžní závazek nepřiměřený k zisku. Nejběžnější příklad lichvy jsou právě půjčky s neadekvátně vysokými úroky, které ve výsledku mnohonásobně převyšují původní vypůjčenou částku.

Lichva jako taková je v České republice trestným činem. Její právní úpravu naleznete ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v hlavě V. trestné činy proti majetku, a to konkrétně v § 218.

Zákon o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) je dalším zákonem, který omezuje predátorské půjčování tím, že zajišťuje, aby věřitel sdělil dlužníkovi všechny příslušné informace. Díky tomuto zákonu je možné lépe regulovat trh poskytovatelů a zprostředkovatelů půjček.

Poskytovatelé a zprostředkovatelé jsou tak povinni získat licenci udělovanou Českou národní bankou. Česká národní banka pak také na poskytovatele půjček dohlíží a vede registr všech subjektů, ve kterém je možné dohledat informace o konkrétním poskytovateli či zprostředkovateli.

Podobné články

Back to top button