Příručka

Co je to likvidita a jaké investice nabízí vysokou nebo nízkou

Co je likvidita

Likvidita je schopnost převést majetek, investici nebo i peníze na bankovním účtu na hotovost, a to jak z hlediska času, tak vynaloženého úsilí nebo případných nákladů. Čím vyšší likvidita, tím snáze lze s majetkem obchodovat a přeměnit ho na hotovost, tedy „zlikvidovat“ investici.

Vzhledem k tomu, že vybrat peníze z účtu je okamžité (můžeme kdykoliv zajít do banky nebo u menších částek využít bankomat), v zásadě můžeme jako likviditu označit schopnost proměnit nějakou investici nebo aktivum na peníze, ať na hotové nebo na účet.

Okamžitá likvidita

Okamžitou likviditu nabízí třeba běžné účty, ale dnes také spořící účty, kdy můžeme peníze okamžitě a zdarma zaslat na libovolný jiný účet. Je pravda, že některé převody mohou trvat, pokud jde například o svátek nebo víkend, ale toto vše lze předpokládat předem, takže by nás u výběru nebo převodu nemělo překvapit, že přepis peněz není zcela okamžitý.

Díky funkci okamžitých plateb (pozor, je to něco jiného než expresní nebo prioritní platby) je pak možné převádět peníze na jiné účty v řádu sekund. Mít peníze na běžném nebo spořícím účtu je tak v zásadě ekvivalent toho mít u sebe hotovost.

Likvidita investic

U investic platí pravidlo, že mohou být ziskové, bezpečné nebo likvidní, ale nikdy ne vše dohromady. Investice tak může vynést vysoký zisk, ale je potřeba počítat s rizikem. Některé investice jsou bezpečné a výnosné, ale zase nejsou likvidní, takže je není možné ihned proměnit na hotovost. Likvidita je zásadní faktor u krátkodobějších investic, u kterých můžeme chtít proměnit nějaké aktivum na hotovost co nejdříve a co nejlevněji. Kdyby se aktivum neprodalo rychle, mohl by i výnos být nižší.

Podíváme se na různé nejběžnější typy investic, a jak jsou na tom s likviditou.

Likvidita investic do termínovaných vkladů

Toto je případ toho, kdy jsou výnosy bezpečné, ale s likviditou je to horší. Peníze jsou totiž uzamčeny minimálně na rok, ale i více, podle typu termínovaného vkladu. Je sice možné požádat o předčasný výběr, ale také to znamená zaplacení různých poplatků, tedy snížení výnosu.

Likvidita investic do akcií

Zde bude záležet na tom, na jaké burze jsou akcie koupeny, ale minimálně u velkých burz je likvidita prakticky okamžitá a akcie lze prodat během velmi krátké doby (znovu můžeme připomenout klasický trojlístek, kdy jsou akcie sice likvidní a mohou přinést vysoké výnosy, ale jsou velmi rizikové). U menších trhů se pak likvidita zhoršuje, protože je i omezenější počet potenciálních zájemců o vaše akcie.

Likvidita investic do nemovitostí

Zde je likvidita velmi nízká. Každý přepis nemovitosti je spojen s řadou procesů i povinností. Navíc je potřeba získat zájemce, kteří mají o nemovitost zájem, ovšem tento okruh bývá velmi omezený (například dům v nějakém městě si typicky bude kupovat stávající obyvatel daného města). Pokud se okruh zájemců rozšíří, může o nemovitost mít zájem například jiný investor, ale pak je otázka, proč má zájem a jestli se opravdu prodej vyplatí nám.

Podobné články

Back to top button