Příručka

Jak snadno naplánovat rodinný rozpočet na rok 2024

Plánování rodinného rozpočtu může být pro mnoho lidí oříšek, ale zejména v dnešní nákladné době, je dobré se na nadcházející rok důkladně připravit a rodinný rozpočet si naplánovat předem. S plánováním nám pomohou moderní aplikace, či zkušenějším excelovská tabulka. Dnes ale přinášíme návod, kdy Vám pro plánovaní bude stačit jen tužka, papír a kalkulačka. 

Prvním krokem je vypracování přehledu výdajů

Základem pro co nejefektivnější plánování, ale třeba i šetření peněz, je vypracovat si poctivě přehled plánovaných výdajů, a to zvlášť výdajů měsíčních a ročních.

Jako příklad použijeme rodinu Novákových s jedním dítětem ve věku 4 let. Manželka má čistý příjem ze zaměstnání 25.000 Kč a manžel 32.000 Kč. Bydlí ve vlastním domě, topí kotlem na tuhá paliva, splácí hypotéku a mají automobil. Každý rok utratí za vánoční dárky zhruba 8.000 Kč.

Měsíční výdaje zahrnují splátku hypotéky, platbu záloh, účty za telefony, pojištění domácnosti a inkaso ve školce. Do ročních nákladů patří poplatek za svoz odpadů a stočné, platba povinného ručení, dálniční známka, daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti a další pravidelné roční výdaje. Dodavatel energií každoročně vracel přeplatek ve výši 3.000 Kč, nicméně pro tento rok rapidního zdražování nebudeme s přeplatkem počítat a po vyúčtování energií rozpočet zaktualizujeme podle aktuálního stavu vyúčtování.

U naší vzorové rodiny bude přehled výdajů vypadat následovně:

Pravidelné měsíční výdaje:

 

Pravidelné roční výdaje:

splátka hypotéky

13.000 Kč

 

leden

poplatek za svoz odpadů

1.900 Kč

platba za telefony, internet, předplatné

2.000 Kč

 

únor

elektřina

 

měsíční zálohy na energie

4.000 Kč

 

březen

povinné ručení

6.000 Kč

pojištění

1.500 Kč

 

duben

dálniční známka

1.500 Kč

školka

1.000 Kč

 

květen

daň z nemovitosti

2.000 Kč

   

červen

pojištění nemovitosti

5.000 Kč

Celkem:

21.500 Kč

 

červenec

doplatek za vodu

4.000 Kč

   

srpen

nákup tuhých paliv

20.000 Kč

   

září

kominík

1.000 Kč

   

říjen

stočné

700 Kč

   

listopad

STK auto

5.000 Kč

   

prosinec

nákup vánočních dárků

8.000 Kč

   

Celkem:

 

55.100 Kč

Nyní víme, že rodina musí měsíčně zaplatit 21.500 Kč a předpokládané roční výdaje činí 55.100 Kč. Roční výdaje rozdělíme rovnoměrně do jednotlivých měsíců. Vychází nám tedy, že bychom na pravidelné výdaje měli dávat měsíčně stranou 4.591 Kč. Protože chceme být připraveni na nečekané výdaje, případně ušetřit něco navíc, rozhodne se rodina měsíčně ukládat stranou 6.000 Kč.

Z pravidelných výdajů nám vyplývá, že měsíční rodinné náklady činí 27.500 Kč. Nyní ještě zohledníme, že manžel jezdí autem do práce a měsíčně utratí za paliva 4.000 Kč, manželka jezdí do práce městskou hromadnou dopravou jejíž měsíční náklady činí 700 Kč. Tím nám celkové měsíční náklady rodiny stoupnou na 32.200 Kč.

Čistý měsíční příjem činí 57.000 Kč, když odečteme měsíční náklady, rodině na měsíc zbývá 24.800 Kč na potraviny, léky, ošacení, koníčky a ostatní výdaje. 

Příprava plánu pro jednotlivé měsíce roku

Nyní se ale podíváme na plán jednotlivých měsíců. Každý měsíc budeme operovat s částkou 6.000 Kč, která odchází do ročního rozpočtu domácnosti:

Plán pro následující rok:

 

Platby

 

Příjmy

Zůstatek v rozpočtu

leden

-1.900 Kč

odpady

+4.100 Kč

4.100 Kč

únor

  

+6.000 Kč

10.100 Kč

březen

-6.000 Kč

povinné ručení

0,00 Kč

10.100 Kč

duben

-1.500 Kč

dálniční známka

+4.500 Kč

14.600 Kč

květen

-2.000 Kč

daň z nemovitosti

+4.000 Kč

18.600 Kč

červen

-5.000 Kč

pojištění nemovitosti

+1.000 Kč

19.600 Kč

červenec

-4.000 Kč

doplatek za vodu

+2.000 Kč

21.600 Kč

srpen

-20.000 Kč

nákup uhlí/dřeva

-14.000 Kč

7.600 Kč

září

-1.000 Kč

kominík

+5.000 Kč

12.600 Kč

říjen

– 700 Kč

stočné

+5.300 Kč

17.900 Kč

listopad

-5.000 Kč

STK auto

+1.000 Kč

18.900 Kč

prosinec

-8.000 Kč

Vánoce

-2.000 Kč

16.900 Kč

Tento výpočet je samozřejmě jen ukázkou a návodem pro sestavení vlastního rozpočtu, kde je třeba zohlednit individuální potřeby každého z nás. Pro plánování výdajů je potřeba pečlivě zvážit každou jednotlivou platbu a situaci, o které víme že nás v následujícím roce čeká.

Když víme, že v následujícím roce budeme mít mimořádný výdaj na dovolenou, na koupi nového automobilu, nebo na pořízení nového spotřebiče do domácnosti, zahrneme tento výdaj do plánu příštího roku. Zároveň je třeba zohlednit navýšení cen nejen u pojištění a energií a radši naplánovat výdaj vyšší než může skutečně být (např. zmíněná STK auta, nákup tuhých paliv, platby za energie).

Podobné články

Back to top button