Příručka

RPSN – co to je, vzorec, výpočet a kalkulačka

Co je RPSN

RPSN je zkratka pro Roční Procentní Sazba Nákladů. Zjednodušeně nám toto číslo říká, kolik zaplatíme ročně za úvěr, pokud bychom započetli veškeré náklady, tedy ne jen úrok, ale i další poplatky. Vyjde nám procento, které nám říká, kolik dlužné částky navíc musíme zaplatit za období jednoho roku. Údaj RPSN je povinné uvádět jak v reklamních materiálech, tak také v informacích před podpisem smlouvy i s reprezentativním příkladem, co to RPSN znamená, ale také ve smlouvě samotné.

RPSN 0 % by tedy znamenalo, že platíme pouze úvěr nenavýšený o jakékoliv úroky nebo poplatky (tedy bychom si v praxi půjčili zdarma, a museli bychom pouze na korunu vrátit dlužnou částku). RPSN 10% pak znamená, že kromě úroku platíme každý rok navíc 10 % dlužné částky za úroky a poplatky.

Díky jedinému údaji se tak můžeme zorientovat v nabídce konkurence a objektivněji vybrat, který úvěr je opravdu nejvýhodnější, kdy v zásadě bez výhrad platí, že čím nižší RPSN, tím výhodnější úvěr.

Do RPSN se započítávají kromě úroků také:

 • poplatky za posouzení žádosti o úvěr
 • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky)
 • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení úvěrového účtu
 • platby za pojištění nebo záruku pro případ neschopnosti spotřebitele splácet úvěr z důvodu jeho pracovní neschopnosti, invalidity, smrti nebo nezaměstnanosti, pokud je podmínkou poskytnutí spotřebitelského úvěru
 • platby provizí

Co je důležitější – RPSN nebo úrok?

Úroková sazba je pouze jedna část toho, co nás samotný úvěr bude stát. Úrok může navíc být ne jen na roční, ale třeba i měsíční bázi, takže přehlédnutí této informace může nakonec vyjít poměrně draho. Naopak RPSN je vždy na roční bázi a zahrnuje všechny poplatky, které jsou s úvěrem spojeny, je tedy nejlepší sledovat právě tento údaj.

Některé nabídky totiž mohou lákat například na velmi nízký úrok, ale nakonec se nedoplatíme na dalších poplatcích. Jiné nabídky mohou naopak mít vysoký úrok, ale ve výsledku jsou výhodnější, protože jsou i poplatky výrazně nižší.

RPSN v sobě zahrnuje vše dohromady, a ve výsledku je tak klientovi vlastně jedno, jestli se nakonec zaplatí za poplatky nebo úroky, a záleží jen na tom, aby celková cena úvěru byla co nejnižší.

Co se do RPSN nezapočítává

Přestože RPSN zahrnuje poplatky spjaté s úvěrem, ani tak nemusí jít nutně o konečné číslo. Například u hypoték se do těchto čísel nezapočítává cena za odhad nemovitosti nebo za kolek na katastrálním úřadu. Pohlídat bychom si také měli to, jestli je do RPSN zahrnuta cena pojištění úvěru. Tu si někdy musíme povinně sjednat, ale do RPSN není tato částka zahrnuta.

Dnes už to sice není běžné, ale i převody peněz z našeho bankovního účtu mohou být zpoplatněny (což se nutně netýká samotného úvěru, ale přeci jen jde o částku navíc, kterou je díky moderním bankám zbytečné platit). Typicky je převod zdarma, ale není to stoprocentní pravidlo. Pokud jsou tedy zpoplatněny převody na účtu, ze kterého budete úvěr hradit, je dobré i s tímto počítat. Možná, že pár korun navíc nevypadá nijak závratně, ale i 5 Kč měsíčně nakonec nabobtná. Například při splácení 20 let jde celkem o 240 splátek, což nakonec vyjde na 1200 Kč navíc, což je prostě zbytečné.

Výpočet RPSN

Výpočet RPSN je poměrně složitý, ale pokud by vás zajímal vzoreček, tak zde je:

Výpočet RPSN

Kdy r je neznámá a:

 • m je počet poskytnutých půjček,
 • Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,
 • ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,
 • n je počet plateb,
 • Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),
 • sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla j-tá platba zaplacena.

V praxi je ovšem daleko jednodušší využít některé z kalkulaček, které najdete u komerčních bank nebo úvěrových společností.

Podobné články

Back to top button