Příručka

Jak efektivně spravovat osobní majetek?

Doba je nejistá, a zatímco někteří jedinci v uplynulých letech výrazně zvýšili svůj majetek, někteří naopak o jeho velkou část přišli. Jak zajistit, aby se majetek spíše množil, než ubýval?

Během posledních měsíců válečný konflikt a ekonomické dopady kovidové pandemie přinesly situace, které u mnohých vedly ke značným ztrátám a jiné přiměly k restrukturalizaci finančních rezerv.

Pokud jste i vy byli zvyklí spravovat své finance určitým způsobem, ale nyní vás situace nutí změnit vaše finanční návyky, přečtěte si, jak osobní majetek spravovat co nejefektivněji i ve zlých časech.

Co ovlivňuje správu majetku?

Epidemie a eskalace rusko-ukrajinské války byly hlavními proměnnými, které v posledních dvou letech ovlivnily oblast správy majetku. Tyto události však ovlivnily především samotný majetek, nikoliv způsob správy peněz a dalších aktiv.

Jak pandemie ovlivnila správu majetku?

Během pandemie

Vývoj na finančních trzích byl v první polovině sledovaného období výrazně vychýlen směrem k akciovým trhům a zejména k rizikovějším aktivům. Celkově to mělo dvojí účinek – na jedné straně mohly firmy spravující majetek a jejich klienti, kteří přešli v dobrých časech, očekávat až trojciferné výnosy, na druhé straně vedl výsledný příliv peněz k výraznému nárůstu v sektoru nemovitostí a na dalších trzích.

V této situaci mohli nejen ti, kteří měli značné úspory, zvýšit svůj majetek, ale do „velké hry“ vstoupilo i mnoho nových lidí. Ti obvykle pocházeli z následujících odvětví:

 • Inovativní start-upy, včetně aplikací pro videochat nebo práci z domova, a vývojáři blockchainových řešení
 • Obchodníci s kryptoměnami a nezaměnitelnými tokeny NFT
 • Ředitelé společností zabývajících se doručováním zboží do domu
 • Vedoucí pracovníci z dopravních a logistických společností
 • Společnosti zabývající se biotechnologiemi a zdravotnictvím, zejména řešeními proti COVID-19

V této situaci se samozřejmě objevili i krátkodobí poražení, včetně developerů, provozovatelů restaurací nebo hotelů a některých hráčů ve stavebnictví.

Po pandemii, ve válce                                       

Oslabení viru a postupné zvyšování všeobecné imunity způsobily, že se na krátkou dobu zdálo, že ekonomický život bude ještě nějakou dobu stagnovat na této vysoké úrovni. Odborníci však již bili na poplach: kvůli nedostatku pracovních sil způsobenému pandemií a obrovským problémům v dodavatelském řetězci nám hrozí celosvětová krize a s ní spojená inflace. Inflaci navíc dále prohloubila eskalace konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou v únoru 2022, která prudce zvýšila ceny ropy a energií po celém světě. A závažný útok na trh s kryptoměnami měl také vážný negativní dopad na finanční trhy, které se již tak nacházejí v klesajícím trendu (zejména nejrizikovější kryptoměny).

Ti, kdo včas nezakročili, buď uvízli ve svých pozicích na akciovém trhu a na trhu s kryptoměnami na nepředvídatelnou dobu, nebo utrpěli značné ztráty.

Zatímco roky 2020 a 2021 mohly být dobou hromadění bohatství, rok 2022 se nese v duchu jeho uchování.

Jaké jsou nejčastější mylné představy o správě majetku?

Osoby s vysokým čistým jměním potřebují méně odborníků na správu majetku

Výzkumy ukazují, že majetní jedinci uvažují o službách zcela jinak, než by se dalo původně předpokládat. Například zdravý rozum a tržní logika by napovídaly, že počet odborníků na správu majetku by měl v době krize klesat. Při poklesu celkového bohatství je potřeba nižší počet odborníků na správu majetku.

Výzkumy naopak ukazují, že poptávka má tendenci se přesouvat k firmám zabývajícím se správou majetku právě proto, že je třeba vytvořit portfolio odolnější vůči krizi. Pouze aktiva spravovaná několika firmami s různými strategiemi mohou být odolnější vůči krizi než diverzifikované portfolio.

Investice do firem ze seznamu Fortune 500 se rovná vyváženému portfoliu

V posledních deseti letech bylo mnoho investorů závislých pouze na nejmódnějších burzovních společnostech. Tato strategie je však životaschopná pouze do doby, než nastane býčí trh (s rostoucím trendem). Ti, kteří se touto strategií řídili, si nyní možná uvědomují, že má smysl diverzifikovat mnohem více, protože negativní trend nepostihuje pouze jedno odvětví, ale téměř bez výjimky celý akciový trh.

Namísto zaměření se na vysoce postavené růstové podniky můžete své portfolio diverzifikovat investováním do hodnotových akcií a akcií s různou tržní kapitalizací, abyste získali expozici vůči mnoha odvětvím. Investice do burzovně obchodovaného fondu vám navíc umožní diverzifikovat a aktivně spravovat svá aktiva, aniž byste museli najímat finančního manažera.

Služby správy majetku jsou neúměrně drahé

Mnoho spotřebitelů má mylný dojem, že tato služba je drahá, a to především kvůli srovnání s typickými bankovními náklady. Služby privátního bankovnictví, správy aktiv a svěřenecké služby jsou dražší než standardní bankovní sazby.

Nabízejí však také podstatně významnější potenciál pro tvorbu hodnoty. Profesionálně spravované portfolio má výrazně lepší šanci generovat významné výnosy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Větší poskytovatelé služeb nabízejí lepší řešení v oblasti správy majetku

Ačkoli se mnoho lidí domnívá, že větší společnosti poskytují vyšší úroveň služeb, a může to být pravda, jedná se o otázku, kterou je třeba posuzovat z hlediska individuálních preferencí.

Malé agentury sice pravděpodobně obsluhují méně klientů než velké firmy, které jsou lídry na trhu, ale zároveň se pravděpodobně více věnují individuálním klientům. A v případě potřeby není obtížné přibrat další zaměstnance na výpomoc.

U větších firem zabývajících se správou majetku budou důvodem k volbě spíše výhody desítek let zkušeností, vysoce kvalitních výsledků nebo standardizovaných procesů. Větší instituce navíc nemusí přijímat klienty s menším investovatelným majetkem nebo mohou takovým klientům poskytovat pouze omezené služby.

Diverzifikace portfolia
Foto: Freepik

Jakým způsobem probíhá profesionální správa majetku?

Při vytváření plánu správy majetku profesionální poskytovatelé služeb obvykle začínají inventurou stávajícího majetku. Cílem je vždy vytvořit diverzifikované portfolio, které zahrnuje několik druhů aktiv. Mezi ně může patřit například:

 • Hotovost
 • Zahraniční měna
 • Kapitálové investice do společností
 • Zlato
 • Akcie
 • Dluhopisy
 • Ostatní nástroje peněžního trhu
 • Nemovitosti
 • Movitý majetek (např. motorová vozidla nebo kvalitní nábytek, starožitnosti)
 • Umělecká díla pořízená speciálně za účelem zvýšení bohatství

Firmy zabývající se správou aktiv tento rámec vyhodnocují a v prvním kroku se seznamují s myšlenkami klienta. Zatímco někteří lidé se o detaily nezajímají, jiné zajímají drobné detaily.

Proto je zásadní posoudit současnou situaci a určit, kam chce klient směřovat v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Důležitý je také přehled o struktuře, protože snadno likvidovatelný majetek sestávající pouze z vyjmenovaných aktiv vyžaduje správu artefaktů a nemovitostí.

Na základě diskuse si správce vytvoří celkový obraz, na jehož základě vytvoří plán správy majetku. Ten může zahrnovat vytvoření vhodné právní formy, například založení svěřeneckého fondu pro řádnou správu a jednoduché dědění nemovitostí a obchodního majetku.

Změny v oblasti správy majetku

Jedním z nejvýznamnějších globálních trendů do budoucna může být výrazný nárůst počtu osob s vysokým majetkem. Tento proces samozřejmě nezačal teprve v posledních letech. Start-upy nebo například kryptoměny však významně přispěly k demokratizaci cesty k bohatství a zpřístupnily ji stále většímu počtu lidí.

Digitalizace oboru a využívání umělé inteligence, neuronových sítí a učících se algoritmů neustále zlepšují kvalitu služeb a zákaznickou zkušenost v zemích po celém světě. Mezi pravděpodobné budoucí trendy patří rozšíření chatbotů, kteří ještě více usnadní kontakt, a další personalizace správy portfolia.

Další očekávané trendy ovlivňující budoucnost odvětví:

 • Technologie snižují bariéry přístupu, čímž se některé služby nabízené tímto odvětvím stávají dostupnými i pro méně majetné.
 • Část trhu obsadí začínající podniky z technologického sektoru.
 • Kromě místních struktur bude pravděpodobně posílena role globálních právních řešení.
 • Domnívám se, že kromě osobních doporučení budou při výběru poskytovatelů správy majetku stále důležitější hodnocení a zpětná vazba na internetu.

Jaké jsou osvědčené postupy při profesionální správě majetku?

V tomto rychle se měnícím prostředí dělají firmy zabývající se správou majetku vše pro to, aby komplexně porozuměly potřebám svých klientů a udržely a zvýšily objem spravovaných aktiv.

Za tímto účelem uplatňují následující osvědčené postupy:

 • Úzký osobní kontakt: Přestože výzkumy ukazují, že kvalita osobního kontaktu již není pro všechny klienty hlavním kritériem při výběru firmy pro správu majetku, budování úzkého vztahu kvalitu služeb výrazně zvyšuje. V obtížných obdobích může kontaktní osoba zůstat s klientem v kontaktu prostřednictvím různých kanálů (osobní schůzky, telefonáty a digitální kanály). V takových případech je nezbytné řešit toleranci k riziku, budoucí plány a potřeby likvidity.
 • Digitální výkaznictví: Zatímco před několika lety nebylo neobvyklé, že klienti nemohli ve všech případech dostávat informace okamžitě, v roce 2022 je zcela běžné zjistit stav svého portfolia okamžitě prostřednictvím cloudového nástroje nebo mobilní aplikace.
 • Průběžná zpětná vazba: Může být také užitečné přezkoumat potřeby zákazníků pro konkrétní zprávy a transakce. To lze provádět prostřednictvím newsletterů a různých digitálních nástrojů pro zpětnou vazbu.

Jaké jsou hlavní tipy pro zachování bohatství v roce 2022?

Rok 2022 je poznamenán inflací, hospodářským poklesem, vzestupy a pády akciových trhů nebo krachem kryptoměn. Je více než pravděpodobné, že tento rok bude spíše o zachování bohatství než o jeho výrazném zhodnocení. Zamysleme se tedy nad několika tipy, jak zachovat hodnotu svého portfolia:

 • Vždy věnujte pozornost svému portfoliu! Pokud portfolio spravujete sami nebo jste ho svěřili profesionálnímu správci, ujistěte se, že znáte jeho aktuální stav. S tím vám může pomoci řada online řešení a váš správce portfolia.
 • Pokud je to možné, měli byste se poradit s profesionálním poradcem pro správu majetku. Pokud si přizvete finančního poradce, získáte bohaté znalosti, vhled a pevnou záchrannou síť, která ochrání hodnotu vašeho majetku.
 • Vybírejte si méně rizikové investice! Předpokládejme, že uvažujete o restrukturalizaci svého majetku. V takovém případě je vhodná doba vybrat si bezpečnější, ale méně rizikové investice na delší období – například akciový index, státní dluhopis, nemovitost nebo jedinečné umělecké dílo.
 • Diverzifikujte své portfolio! Trendy prozatím naznačují dlouhodobější pohyb směrem dolů – tzv. medvědí trh. V takové situaci má smysl minimalizovat riziková aktiva a místo toho zvolit různorodá aktiva, aby zbytek vašeho portfolia mohl vyrovnat případný pokles.

Závěrem

Rok 2022 je třetím rokem po sobě, který potvrzuje, že žijeme ve velmi vzrušující a na události bohaté době. Je to skutečně zlomové období – se všemi svými klady i zápory. Ekonomika se však stává stále nepředvídatelnější, a proto byste měli zvážit správu, ochranu a diverzifikaci majetku jako nedílnou součást jeho tvorby.

Podobné články

Back to top button