Příručka

Co je to finanční zneužívání a jak jej překonat?

Finanční kontrola je častou součástí násilnických vztahů, přičemž až 99 % obětí domácího násilí se potýká s nějakou formou finančního zneužívání. Co je to finanční zneužívání a jak získat finanční svobodu potřebnou k odchodu od násilnického partnera?

Oběti běžně zůstávají s násilnickým partnerem v jedné domácnosti z důvodů finančních problémů způsobených tímto typem zneužívání. Ze stejného důvodu – tedy v návaznosti na finanční závislost, se oběti k násilnickým partnerům také často vrací.

Domácí zneužívání je založeno na mocikontrole a násilníci tak finanční záležitosti často využívají k tomu, aby své oběti ovládli.

Finanční nouzenezaměstnanost mohou rovněž přispět k domácímu násilí a ekonomické zneužívání může oběti nechat bez prostředků k tomu, aby os násilnického partnera mohly bezpečně odejít.

Pokud máte podezření, že vy nebo někdo, koho znáte, může zažívat finanční zneužívání nebo domácí násilí, je první prioritou situaci bezpečně vyřešit.

Více informací o domácím násilí a finančním zneužívání vám může pomoci rozpoznat takovou situaci, začít překonávat finanční překážky a vytvořit plán, jak bezpečně opustit násilníka.

Co je to finanční zneužívání?

Pojďme začít obecnou definicí domácího násilíjedná se o vzorec chování používaného jedním partnerem k udržení moci a kontroly nad druhým partnerem v intimním vztahu. Toto chování může zahrnovat (a často také zahrnuje) ekonomické nebo finanční zneužívání a kontrolu.

Finanční zneužívání je tedy složkou a jedním z charakteristických znaků domácího násilí. Jedná se o kontrolu nad finančními zdroji, příležitostmi a rozhodnutími ze strany jednoho partnera. Zneužívající často kontroluje peníze a dělá všechna finanční rozhodnutí, čímž nechává druhou osobu ve finanční nevědomosti.

Mezi běžné taktiky finančního zneužívání patří:

 • Nedovolení oběti pracovat či studovat, či sabotování jejího zaměstnání.
 • Všudypřítomná kontrola nad tím, jak oběť vynakládá finanční prostředky a jakým způsobem utrácí peníze.
 • Zamezení přístupu ke sdíleným prostředkům, bankovním účtům nebo platebním kartám.
 • Nezahrnutí oběti do plateb nájemného nebo hypotečních splátek na společné bydlení.
 • Finanční nevěra, která může zahrnovat skrývání majetku, velké transakce nebo finanční dluhy.
 • Vynucený dluh, jako je například žádost o založení účtu na jméno oběti nebo nucení oběti vzít si půjčku.
 • Zcizení nebo ovládání příjmu či majetku.

Z výše uvedených taktik je jasně patrné, že je finanční zneužívání založeno na kontrole peněz a majetku oběti, čímž dochází k finanční závislosti oběti na násilnickém partnerovi. Cílem by tak mělo být pomoci oběti vymanit se z finanční kontroly a získat ekonomickou nezávislost.

Finanční nezávislost
Foto: Freepik

Jaký má význam finanční nezávislost?

Bohužel jen málokterá oběť domácího násilí si uvědomuje, že to co zažívá, je domácí násilí. Pouze cítí, že je situace stala neúnosnou. Pochopte, že zažíváte-li domácí násilí nebo finanční zneužívání, není to vaše chyba.

Je potřeba uvědomit si závažnost situace a nebezpečí, ve kterém se nacházíte. Podniknout kroky k tomu, abyste zůstali finančně nezávislí a autonomní, jsou však důmyslným způsobem, jak chránit sebe a své finance v jakémkoli vztahu.

Jak zajistit finanční nezávislost?

 • Ujistěte se, že máte stálou práci s příjmem, ze kterého byste vyžili vy i na vás závislé osoby (děti, rodiče apod.).
 • Založte si a pravidelně přispívejte do nouzové finanční rezervy, ke které máte přístup pouze vy.
 • Chraňte osobní a finanční informace, jako jsou přihlašovací údaje k bankovnímu účtu nebo PIN k vaší platební kartě.
 • Pravidelně kontrolujte své bankovní zprávy, zda na vašem finančním účtu nedochází k podvodným aktivitám.
 • Sledujte varovné signály finanční kontroly a zneužívání ze strany vašeho partnera.

Jak se finančně připravit na opuštění násilného partnera?

Pokud se chystáte vystoupit z násilnického vztahu nebo pomáháte s odchodem někomu jinému, pak musí být na prvním místě především bezpečnost. Nejnebezpečnější doba pro oběť zneužívání je v momentě, kdy plánuje a připravuje se na odchod.

Pouze osoba v násilnickém vztahu může přesně posoudit rizika odchodu a vytvořit bezpečnostní plán.

Tento plán by v sobě měl zahrnovat:

 • Strategie pro bezpečné zvládnutí vaší situace.
 • Možnosti, jak dostat sebe (a všechny závislé osoby či domácí mazlíčky) do bezpečí.
 • Kroky ke shromáždění potřebných zdrojů, abyste mohli bezpečně odejít.

Vytvoření takového plánu bude pravděpodobně zahrnovat nastínění finančních kroků, které můžete podniknout, abyste se připravili na odchod. Zpětné získání osobní kontroly nad penězi a finančními zdroji vede k větší sebedůvěře a může zvýšit schopnost činit informovaná a zodpovědná finanční rozhodnutí.

Pokud se svým násilníkem máte děti, nebo sdílíte domácí mazlíčky, vaše úvahy o odchodu mohou být komplikovanější. Podívejte se na zdroje na konci tohoto článku, kde najdete pomoc a cenné informace, jak udržet sebe a na sobě závislé osoby v bezpečí a jak se zorientovat se v ujednáních o péči o dítě.

Tip: Pokud si dáváte do kupy své finance, abyste unikli zneužívání, buďte opatrní a postupujte bezpečně.

Zhodnoťte svou situaci

Proveďte inventuru svých zdrojů, včetně příjmů, hotovosti, úspor, investic a majetku, jako je auto nebo dům. Pokud jde o sdílený majetek, jako je společně vlastněné auto nebo nájemní smlouva, kterou jste oba podepsali, můžete se poradit s odborníkem. Bezplatnou pomoc nabízí například Bílý kruh bezpečí. Dále přidejte nepeněžní zdroje a podporu, jako je pomoc nabízená přítelem nebo pomoc vaší rodiny.

Vytvořte si nouzovou schránku důležitých dokumentů, finančních záznamů a hotovosti. Najděte si bezpečné místo pro uložení tam, kam váš partner nemá přístup, například u důvěryhodného přítele, který si je vědom vaší situace, nebo v bezpečnostní schránce banky.

Nakonec uveďte své výdaje a závazky, jako jsou dluhy, účty, hypotéka nebo společný nájem. Zvažte rozpočet všech životních nákladů, které budete muset pokrýt, až bezpečně odejdete. To vám poskytne představu o tom, s jakými životními náklady je potřeba počítat, a okamžitých výdajích, které pravděpodobně vzniknou.

založte si své vlastní účty
Foto: Freepik

Nastavte nezávislé finanční účty

Pro každou osobu v partnerství je zásadní mít své vlastní peníze v případě nouze – ať už jde o násilnický, či zdravě fungující vztah. Možná již máte nezávislý účet, nebo si jej můžete otevřít. Pokud tak nemůžete bezpečně učinit, můžete požádat důvěryhodného přítele nebo člena rodiny, aby pro vás zřídil účet na své jméno.

Odložte si na tento účet peníze stranou, abyste pokryli předpokládané náklady po opuštění vztahu a obnovení svého života. Tyto peníze mohou pocházet z příjmu nebo bonusů v práci, ale také od přátel a rodiny nebo podpůrných organizací, které mohou být schopny poskytnout finanční pomoc.

Najděte způsoby, jak vydělat více peněz

Do svého bezpečnostního plánu zahrňte kroky, které vám umožní získat další příjem, najít si novou práci nebo ochránit své stávající zaměstnání. Zde je několik nápadů, jak začít – a jako vždy mějte svou bezpečnost jako nejvyšší prioritu.

 • Prodejte věci, které nepoužíváte nebo nepotřebujete a uchovejte si hotovost.
 • Hledejte online možnosti výdělku prostřednictvím pracovních platforem a podobných stránek.
 • Přivydělat si můžete i jinak – například hlídáním dětí, venčením psů, prodejem ručně vyráběného zboží, úklidem nebo prováděním domácích prací.
 • Dejte svému okolí vědět, že hledáte práci a jakou – od příležitostných zaměstnání po práci na plný úvazek.
 • Aktualizujte svůj životopis, oprašte dovednosti při pohovorech a ucházejte se o nová a lépe finančně ohodnocená zaměstnání.
 • Pokud by partner mohl způsobit problémy ve vašem zaměstnání, upozorněte svého manažera a požádejte o podporu v práci.

Chraňte své finance a budujte peněžní rezervu

Stáhněte si zdarma své bankovní zprávy a zkontrolujte všechny účty. Pokud se obáváte, že by si váš partner mohl vzít půjčku na vaše jméno, můžete ve své úvěrové společnosti zrušit váš účet.

Pokud jste dříve se svým partnerem sdíleli přihlašovací údaje k bankovním nebo úvěrovým účtům, aktualizujte tato hesla, aby již k těmto účtům kromě vás neměl nikdo přístup.

Změňte své pojistné smlouvy

Pokud máte například zdravotní pojištění prostřednictvím zaměstnání svého partnera, podívejte se na alternativní krytí prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Udělejte si seznam pojistek, které sdílíte se svým partnerem, jako je například pojištění auta nebo domácnosti. Začněte zkoumat náklady na pořízení samostatné pojistky.

Kde mohou oběti domácího násilí získat pomoc?

Nemusíte být na všechno sami. Obraťte se na národní organizace zabývající se domácím násilím:

 • Pokud jste v krizi a potřebujete okamžitou podporu, obraťte se na Policii ČR – telefonní linka 158.
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – nonstop a bezplatně na telefonní lince 116 006.
 • Internetové stránky Bílý kruh bezpečí nabízí praktické rady a užitečné informace i zdroje pro oběti.

Závěrem

Počítejte s tím, že získat finanční nezávislost a odejít od násilnického partnera nebude snadné. Opustit nezdravý a nebezpečný vztah a znovu vybudovat svůj život rovněž může nějakou dobu trvat. Stejně tak budete potřebovat čas, abyste se uzdravili jak finančně, tak emocionálně a fyzicky. Pevné rozhodnutí, že z nezdravého vztahu odejdete je však prvním krokem k finanční i životní nezávislosti. Využijte všechny zdroje, které vám mohou během této nelehké doby pomoci.

Podobné články

Back to top button